Doprava zboží

Podmínky dopravy zboží

 Aby jste měli dopravu zdarma je podmíněno částkou 9900 Kč s DPH 15% . Pokud není stanoveno v ehopu jinak.

Jinak dopravu do 15ti km účtujeme 500Kč. Nad 15km automaticky dopočítáváme cenu dopravy jením směrem v sazbě 25Kč s DPH 21%. Myšleno cesta k odběrateli. 

Vykládka nakládka a vykládky je zdarma.

Maximum pro nakládku pro naše auto:

  • 6 sypaného tvrdého dřeva - PRMs
  • 3 rovnaného sušeného dřeva svazek, pokud je dřevo s vlhkostí do 28%.  1,25m3 váha 1000kg. Dub, Buk.
  • 2 rovnaného syrového dřeva svazek, vlhkost nad 35%. Ve svazku 1,25m3 o hmotnosti dřeva je 1250Kg.

Maximum pro nakládku měkkého dřeva

  • 6 sypaných metrů s vlhkostí > 25%
  • 4 rovnané sušeného dřeva svazek, pokud je dřevo s vlhkostí do 25%. Ve svazku je 1,25m3 váha 1000kg
  • 3 rovnaného syrového dřeva svazek, vlhkost dřeva na 35%. ve svazku je 1,25m3 dřeva, váha 1250kg, Dub.

Doprava je prováděna sklápěcím přívěsem s krycí plachtou. Tažený dodávkou WV Carter. Tím zajistíme, aby dřevo bylo dodané v suchém stavu v období dešťů.

Upozorňujeme odběratele, že nezajíždíme do těžko přístupných míst, nezpevněných travnatých ploch . Do kopcovitých terénů s vysokým stoupáním. Chatové oblasti. 

Vykládka: po dohodě se zákazníkem dřevo vyklopíme na nejbližším možném místě. Nebude li to možné, pak navrhujeme zajistit smluvní dopravu na náklady odběratele.

Předem žádáme všechny zákazníníky, aby snámi konzultovali možnost dopravy dřeva. Jizdní souprava vyžaduje větší manévrovací plocha pro couvání a vykládku.

 

Doprava


Dřevo Vám dovezem i mimo stanovenou mez. Jen je nutné počítat s navýšní nákladů na dopravu, která se dopočítává. U objendávek vyššího rázu je doprava automaticky smluvní. 

Přihlášení